Business to Business: van EDI naar XML

Dit artikel over XML en EDI verschaft uitleg over en inzicht in de huidige mogelijkheden die XML kan bieden in een omgeving waar berichtenverkeer een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is. Dit kunnen omgevingen zijn waar al via een EDI-oplossing gewerkt wordt, of omgevingen die om een EDI-achtige oplossing vragen. Er zal duidelijkheid geschapen worden over de uitdagingen die deze mogelijkheden met zich meebrengen en de stappen die gezet moeten worden.
Wilt u het gehele artikel lezen, stuur ons dan een E-mail met uw gegevens.


IT Management [Select], ten Hagen Stam
isbn 9044002880

No comments:

Post a Comment