Alternatieve projectaanpak

In het november 2004 nummer van Informatie geeft 42 aan de hand van een praktisch project inzicht hoe een alternatieve projectaanpak haar vruchten afwerpt.


XBRL - rapporteren en monitoren

Voor een effectieve bedrijfsvoering is inzicht in de eigen organisatie en concurrentie van groot belang. Hierdoor is er een continu streven naar meer en een betere, snellere stroom van informatie die liefst zo automatisch mogelijk gecre?erd, verwerkt en geanalyseerd wordt.


Web Services, een trektocht in de bergen

Naar aanleiding van de reacties op het eerdere artikel dat de invoering van Web Services niet zonder problemen hoeft te zijn is dit artikel verschenen. Het gaat in op de reacties en geeft een nog breder scala aan mogelijke probleemgebieden en hoe deze conform het boeken van een reis te omzeilen of te overwinnen zijn.


Web Services, paard van Troje

Dit artikel gaat in op de problematiek die een blinde invoering van Web Services met zich mee kan brengen. Denk goed na voordat u begint om problemen in de toekomst te voorkomen.


Web Services, alleen marketing, of toch niet…

Van een afstand kijkend naar de ICT markt levert als resultaat een tweetal speerpunten waar alles om draait. De ene is organisatie of beter reorganisatie gericht, de ander is puur technisch, innovatief gericht. Het gaat hierbij om webservices.


Stroomlijning van de financiele keten met XBRL

Een van de veelbelovende standaarden binnen het XML bereik is XBRL, eXtensible Business Reporting Language. Het ultieme doel is het standaardiseren en automatiseren van het financiele rapportage proces. Dit artikel belicht de mogelijkheden die XBRL op dit vlak biedt.


XML; integratie en standaardisatie

Er wordt de laatste tijd veel geschreven en gesproken over eXtensible Markup Language, kortweg XML.

De mogelijkheden van XML en de snelheid waarmee veranderingen zich kunnen voordoen worden daarbij vaak overdreven. XML krijgt door sommige XML evangelisten haast mythische potenties toegedicht. Hierbij wordt voorbijgegaan aan enkele basisprincipes achter XML en de daadwerkelijke toepassingsgebieden.


Luchthaven vervangt Kernsystemen

Amsterdam Airport Schiphol heeft het centrale informatiesysteem Schiphol (CISS) in een periode van ruim een jaar van de grond af opgebouwd. Gebruikmakend van moderne technieken is zij erin geslaagd in recordtempo een van de kernsystemen van de luchthaven succesvol te vervangen. Dit artikel gaat in op de architectuur van de gerealiseerde oplossing, inclusief aanpak en belangrijkste keuzes en valkuilen die door de gekozen aanpak vermeden zijn.


Aanpak complexe projecten: “Just do it”

Werken met de standaardmethoden Prince2 en DSDM is geen garantie voor een succesvol softwareproject. In veel gevallen, concludeert Marcel Noordzij, gaat er veel tijd verloren met praten en het schrijven van rapporten. Als de omstandigheden complex en niet standaard zijn, zegt Noordzij, is het verstandig zonder standaardmethoden “direct te beginnen”.


Een soa is prettig

Service Oriented Architecture mag zich verheugen in een brede belangstelling. Er wordt veel over gesproken maar er heerst ook de nodige verwarring. Tal van organisaties worstelen met vragen als: waar en hoe het beste beginnen? Hoe kun je nu praktisch aan de slag? Is het allemaal nieuwe wijn in oude zakken? Welke problemen komen er op me af? Hoe houd ik SOA beheersbaar? De antwoorden op deze vragen vereisen zowel inhoudelijke achtergrond als een praktische inslag en ervaring. In dit handzame en leesbare boekje nemen de auteurs u mee door een aantal SOA onderwerpen als:  • Definitie van SOA

  • SOA en Web Services

  • De rol van Enterprise Architectuur

  • Het belang van Master Data Management

  • Positie en rol van Business Proces Management (BPM)


 


U kunt het gratis exemplaar aanvragen via het aanvraagformulier.