XBRL - rapporteren en monitoren

Voor een effectieve bedrijfsvoering is inzicht in de eigen organisatie en concurrentie van groot belang. Hierdoor is er een continu streven naar meer en een betere, snellere stroom van informatie die liefst zo automatisch mogelijk gecre?erd, verwerkt en geanalyseerd wordt.


Toepassen van standaarden is hier essentieel. eXtensible Business Reporting Language, XBRL, is een standaard die zich richt op het optimaliseren van bedrijfsrapportages in de breedste zin van het woord. Dit artikel door 42 in Open Magazine, het online magazine voor open source software en open standaarden, gaat hierop in.xbrl_openmagazine.pdf

No comments:

Post a Comment